direct naar inhoud van 1.4 Opzet van de toelichting
Plan: Het Wegdam 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExWegdam3-OH10

1.4 Opzet van de toelichting

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het plangebied gegeven waarin de bestaande situatie centraal staat. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan het, voor dit bestemmingsplan, relevante beleid van Rijk, provincie en gemeente. In hoofdstuk 4 worden de uitvoeringsaspecten beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de beschrijving van het plan. In hoofdstuk 6 wordt aandacht besteed aan de wijze van bestemmen en wordt ingegaan op de juridische vormgeving. Hoofdstuk 7 beschrijft de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 8 ten slotte komt de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan de orde.