direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Planbeschrijving
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10

Hoofdstuk 5 Planbeschrijving

In de toekomstige situatie zal in het plangebied een vrijstaande woning worden gerealiseerd. Het voorliggende wijzigingsplan is opgesteld om dit mogelijk te maken.

De woning wordt uitgevoerd in één bouwlaag met kap en is georiënteerd op de Needsestraat. Op navolgende afbeelding is de ligging en het vooraanzicht van de woning weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10_0007.jpg"

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10_0008.png"

Impressie van de nieuwe woning op de locatie (bron: Jos Snippert Architekt)

Het ontwerp van de woning is voorgelegd aan Welstand. De van toepassing zijnde criteria staan beschreven in paragraaf 3.2.

De Welstandscommissie heeft het plan voorlopig goedgekeurd op 7 december 2011.