direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De beschrijving van het plangebied/de huidige situatie
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10

Hoofdstuk 2 De beschrijving van het plangebied/de huidige situatie

Hengevelde ligt in de gemeente Hof van Twente en telt zo'n 2.124 inwoners (2010). Het plangebied ligt nabij de kruising van de Needsestraat en de Goorsestraat, naast het daar gelegen pand met een horecafunctie.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10_0002.jpg"

Ligging van de locatie in Hengevelde (bron: Google Earth)

Het plangebied is een deel van een perceel, kadastraal aangeduid als nummer 345 van de voormalige gemeente Ambt-Delden. Een deel van dit perceel krijgt in het voorliggende wijzigingsplan een woonbestemming. Het plangebied komt overeen met het deel dat op de plankaart van het vigerende bestemmingsplan Hengevelde is aangeduid met een wijzigingsbevoegdheid. Het plangebied grenst aan de zuidoostzijde aan de Needsestraat, waar ook de ontsluiting plaatsvindt. Aan de noordoostkant liggen de achtererven van de bebouwing aan de Goorsestraat. In het noordwesten en zuidwesten grenst de locatie aan groen gebied.

Ten zuidwesten en noordwesten van het perceel waarvan het plangebied deel uitmaakt, loopt een watergang.

afbeelding "i_NL.IMRO.1735.HExNeedsong-VS10_0003.jpg"

Zicht op de locatie vanaf de Needsestraat (bron: Google Earth)