direct naar inhoud van 6.3 Overige regels
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-OP10

6.3 Overige regels

In de inleidende regels zijn regels opgenomen die betrekking hebben op de gehanteerde begrippen en de wijze van meten. Zie hiervoor de artikelen 1 en 2.

In de algemene regels zijn de bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het plan als geheel. Dit betreft onder meer de anti-dubbeltelbepaling, de algemene gebruiks- en afwijkingsregels en de overige regels. In de overgangs- en slotregels volgen het overgangsrecht en de slotregel.