direct naar inhoud van 4.7 Archeologie
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-OP10

4.7 Archeologie

Voorliggend wijzigingsplan maakt het realiseren van een woning op een onbebouwd perceel mogelijk. De gemeente heeft eigen archeologiebeleid vastgesteld. Volgens de archeologische waarden- en beleidsadvieskaart van de gemeente ligt het plangebied in een zone met een hoge verwachting. Hiervoor geldt dat bij ingrepen dieper dan 40 cm en met een oppervlakte groter dan of gelijk aan 2.500 m² archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.650 m2. De nieuw te bouwen woning heeft een vloeroppervlak van 330 m2. De conclusie luidt dat archeologisch onderzoek niet nodig is.