direct naar inhoud van 1.3 Opbouw toelichting
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needsestraat ong.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-OP10

1.3 Opbouw toelichting

De toelichting van het wijzigingsplan is als volgt opgesteld. In het volgende hoofdstuk komt de beschrijving van het plangebied aan bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het relevante beleid. De resultaten van diverse onderzoeken komen in hoofdstuk 4 aan bod. De planbeschrijving wordt in hoofdstuk 5 uiteengezet, in hoofdstuk 6 wordt een toelichting gegeven op de regels. Ten slotte gaan hoofdstuk 7 en 8 in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.