direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needestraat ongenummerd
Status: onherroepelijk
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-OH10

Hoofdstuk 7 Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor de realisatie van het plan komen ten laste van de initiatiefnemer. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten, waardoor een exploitatieplan achterwege kan blijven.