direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingsregels
Plan: Hengevelde, wijzigingsplan Needestraat ongenummerd
Status: onherroepelijk
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1735.HExNeedsong-OH10

6.2 Bestemmingsregels

In het plan van wijziging zijn de bestemmingen Woongebied - 1 en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2, conform de regels van bestemmingsplan Hengevelde opgenomen.

Woongebied - 1

Conform het gemeentelijk handboek heeft het plangebied, zijnde een nieuwbouwlocatie, de bestemming Woongebied - 1. Binnen deze bestemming is één vrijstaande woning, erfontsluiting, parkeervoorzieningen en kleinere groenelementen toegestaan. Er is in het bestemmingsvlak één groot bouwvlak opgenomen, waardoor de achtertuin kan worden benut voor uitbreiding van de woning of de bouw van aanbouwen en bijgebouwen. Wel is hier een oppervlakte aan gekoppeld van maximaal 150 m2. Aan de voorzijde dient de woning in de ter plaatse aangegeven 'gevellijn' te worden gebouwd. Aan de voorgevel is de bouw van een erker toegestaan, zij het dat een dergelijke aanbouw aan maximale afmetingen is gekoppeld. Ook de bouw- en goothoogte en dakhelling zijn vastgelegd en in de verbeelding nader aangegeven. Daarbij zijn de toegestane hoogten uit het voorheen geldende bestemmingsplan Hengevelde Kom overgenomen. Naast de woonfunctie worden, onder bepaalde voorwaarden, binnen de bestemming aan huis verbonden beroepen mogelijk gemaakt. Het maximaal aantal woningen (maximaal 1 vrijstaande woning) en de bouwwijze van de woning is aangegeven in de verbeelding.

Waarde - Archeologie 2

Voor de archeologisch waardevolle gebieden binnen het plangebied is de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 2 opgenomen. Het betreft gebieden met een hoge verwachtingswaarde (Waarde - Archeologie 2). Voor deze dubbelbestemming geldt een verplichting tot het uitvoeren van archeologisch onderzoek vanaf 2.500 m² en dieper dan 40 cm.